Centrene

I vores centre har vi tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere - læs mere her

Vi står for

  • Sundhed
  • Motion
  • Eget fitnessrum
  • Hygge
  • Samvær
  • Oplevelser
  • Hobbybetonede aktiviteter
  • God mad
  • Møde nye venner

Aktiviteterne

Du er velkommen til at benytte alle aktivitetscentrene. Du kan komme og gå efter lyst og formåen.

Som eksempel på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes klubarbejde, undervisning, foredrag, gymnastik og anden form for motion.

I menuen kan du se, hvilke tilbud de enkelte centre tilbyder.

Vi har et tæt samarbejde med de frivillige organisationer, og mange af centrenes tilbud bliver organiseret af frivillige. I alle centrene er der et brugerråd eller en tovholdergruppe.

Værdisæt

Aktivitetscentrenes værdisæt er et aktivt arbejdsredskab for personalet og de mange frivillige i deres daglige gang på aktivitetscentrene. Det fungerer med andre ord som rettesnor og pejlemærke for medarbejdere og frivillige.

Lokaler

Har du brug for et lokale til kursus, foredrag, personaledag, så kontakt de enkelte centre.

Vi finder så vidt muligt en løsning.

Du har også mulighed for at bestille frokost, kaffe, frugt, kage mv.