Alliancehaven

Alliancehaven er et tilbud til dig, der er pensionist eller efterlønsmodtager

 

ÅBNING FRA Tirdag den 1. september

Det er påkrævet, at man skal have mundbind på i caféområdet. Det tages på ved indgang til caféen og må tages af, når man sidder ned igen. Når du forlader din plads skal du tage mundbind på igen. Gælder også grupperum.

Retningslinjer vedr. brug af lokaler/besøg i
Aktivitetscenter Alliancehaven

 

Hovedformålet med denne skrivelse er at fremsætte nogle nemme retningslinjer for, hvordan og hvorledes du/I som brugere/besøgende i Alliancehaven kan tage aktivt del i genåbningen, og hvordan du fortsat skal holde afstand for, at vi samme kan passe godt på hinanden

Følgende retningslinjer gælder lige nu:

 

 • Du skal være symptomfri når du år ind – bliv hjemme, hvis du er i tvivl om du er syg
 • Alle indgange kan benyttes, men du skal altid Spritte hænder når du går ind.
 • Håndsprit dispenser vil være flere steder i centret – brug dem
 • Afstandskravet er 1 meter – dog 2 meter ved fysisk aktivitet og sang – dette skal overholdes
 • På gangene opfordrer vi til, at du holder til højre
 • Alle lokaler er udstyret med oplysninger om max. deltagerantal – dette tal skal overholdes
 • Når lokalerne forlades skal benyttede borde og stole rengøres materialer til dette står i lokalet
 • Særlige regler gældende for motionsrummet – kontakt Hanne på tlf. 58501220

 

Vi opfordrer kraftigt til, at alle retningslinjer overholdes,
så alle kan færdes trygt og sikkert.

Personalet i Alliancehaven kan,
hvis retningslinjerne ikke overholdes stoppe aktiviteten.

 

 På aktivitetscentrene sørger vi for:

 • At den korrekte afstand mellem brugerne overholdes (1 og 2 m).
 • At der foretages opmåling af alle lokaler.
 • At den korrekte personlige hygiejne overholdes. Opstilling af sprit, sæbevand o. Lign er til stede.
 • At vi som borgere overholder forskrifterne og de råd og den vejledning der er givet.
 • At den korrekte og påkrævede rengøring foretages (rengøring af borde og stole, toiletter o. Lign).
 • At der føres kontrol med at  rengøringen er foretaget som påkrævet.
 • At når de udmeldte rammer og krav er iværksat og til stede, så pålægges det de foreninger eller grupper, der har ønsket at anvende centrene, at de har ansvaret for at forskrifterne overholdes hos deres medlemmer.

 

Aktivitetscenter Alliancehaven er et fælles mødested for borgere, foreninger, frivillige og netværksgrupper.

Her kan man mødes i gode og dejlige rammer, med mulighed for at benytte lokaler og cafeen.

En mulighed for at skabe bekendtskaber, venskaber og netværk imellem etablerede borgere i byen og nye som kommer til. Et samlingssted for byens seniorer.

Aktiviteterne er for alle seniorer, der vil opleve et fællesskab med andre.
Mange har forskellige interesser og derfor er mulighederne mange.

krolf, petanque, strikning, gymnastik, kortspil er bare et lille udpluk at alt det som forgår igennem alle ugens dage.

Udover er der mulighed for at deltage i festlige- og underholdende arrangementer, udflugter og foredrag

Det er gratis at komme i centret, men der kan være en egenbetaling forbundet med nogle af tilbuddene i centret

 

Film om centret

Siden er sidst opdateret 15. oktober 2020