Frivillig hos Atkærcenteret

Atkærcenteret er et af Slagelses Kommunes 5 aktivitetscentre. Atkærcenteret er et åbent center hvor pensionister og efterlønsmodtagere frit kan komme.

Vi modtager brugere som er visiteret med hensyn til transport, ønske om aktivering, eller socialt samvær m.m. Vi har ingen registrering af brugerne, og det er gratis at benytte centeret, dog betales for forplejning og forbrug af materialer.

Vi arbejder for et udvidet samarbejde med de øvrige Aktivitetscentre i kommunen, med udveksling af. 

Frivilligpolitik
 • Det frivillige arbejde er ulønnet

  Men centeret tilbyder kaffe med brød i det tidsrum du er frivillig og der bliver hvert år arrangeret enten en fest, eller en udflugt, som tak for dit arbejde i året der er gået.

 • Atkærcenterets formål

  Centerets virksomhed tilrettelægges ud fra princippet ”Hjælp til selvhjælp”. Al aktivitet har det formål, at brugeren, bruger deres ressourcer med henblik på at bevare eller øge færdigheder, samt at inspirere til at tage del i det liv, der udfolder sig på centeret.

  Det er hensigten at involvere og engagere centerbrugerne, så de har mod og lyst til at gå nye veje eller genoptage tabte interesser.

  Formålet rækker således langt videre end til passiv underholdning og beskæftigelse for at fordrive tiden.

 • Mål

  At tilbyde pensionister og efterlønsmodtagere et aktivt sted, hvor det gennem selvaktivering er muligt at øge livskvaliteten og det sociale netværk, for derigennem at skabe en meningsfuld tilværelse.

 • Som frivillig kan du forvente
  • En spændende og udfordrende opgave
  • En gruppe forventningsfulde, positive og glade brugere
  • En positiv opbakning til din aktivitet
  • Et samarbejde med Brugerrådet og personalet, til løsning af opgaven
 • Som frivillig forventer vi
  • At du er med til at udvikle centeret til et godt sted for brugerne at komme
  • At du tager ansvaret for din aktivitet/opgave
  • At du arbejder efter de samme mål og pædagogiske principper som øvrige frivillige og personale
  • At du deltager i samarbejdet omkring ryge, alkohol og levnedsmiddel politikken på centeret
  • At du overholder de aftaler du har indgået med brugerne, og melder afbud til centeret hvis du er forhindret i at komme.
 • Rygepolitik

  Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at ryge inde i offentlige institutioner.

  Således også hos os.

 • Kantinen

  Mad og drikkevarer kan købes i kantinen. Det er tilladt at medbringe madpakke, men kun til sig selv.

  Madbestillinger ved mærkedage eller afslutning, aftales med personalet.

 • Materialer

  Som frivillig er det ikke din opgave at have et materialelager eller lægge ud for materialer for brugerne.

  Bestilling af materialer sker i samarbejde med Atkærcenterets personale Brugerne betaler selv for de ydelser de får.

  Materialer forarbejdet ved aktivering afregnes med personalet når arbejdet tages med hjem. Brugerne betaler ikke for hjælp fra frivillige og personale.

 • Brugertransport

  Du bør være opmærksom på, hvis en af dine brugere ikke selv er i stand til at transporterer sig til og fra Atkærcenteret ved egen hjælp eller offentlig transport.

  Der er mulighed for at søge om kørsel til centeret pris 40 kr. pr gang (retur).

  Tal med personalet hvis det bliver aktuelt.

Siden er sidst opdateret 9. november 2020