Frivillig på Atkærcenteret

Er det noget for dig?

Vi glæder os til at se dig, og tak fordi du vil være med til at skabe hygge, socialt samvær, fællesskab og aktiviteter.

Det frivillige arbejde er ulønnet, men centeret tilbyder kaffe med brød i det tidsrum, man er frivillig.

Atkærcenterets formål

Centerets virksomhed tilrettelægges ud fra princippet ”Hjælp til selvhjælp”. Al aktivitet har det formål, at brugerne, bruger deres ressourcer med henblik på at bevare eller øge færdigheder samt inspirere til at tage del i det liv, der udfolder sig på centeret.
Det er hensigten at involvere og engagere centerbrugerne, så de har mod og lyst til at gå nye veje eller genoptage tabte interesser.
Formålet rækker således langt videre end til passiv underholdning og beskæftigelse for at fordrive tiden.

Mål

At tilbyde pensionister og efterlønsmodtagere et aktivt sted, hvor det gennem selvaktivering er muligt at øge livskvaliteten og det sociale netværk for derigennem at skabe en meningsfuld tilværelse.

Som frivillig kan du forvente:

 • En spændende og udfordrende opgave.
 • En gruppe forventningsfulde, positive og glade brugere.
 • En positiv opbakning til din aktivitet.
 • Et samarbejde med Brugerrådet og personalet til løsning af opgaven.

Som frivillig forventer vi:

 • At du er med til at udvikle centeret til et godt sted for
  brugerne at komme.
 • At du tager ansvaret for din aktivitet/opgave.
 • At du arbejder efter de samme mål og pædagogiske principper som de øvrige frivillige og personale.
 • At du deltager i samarbejdet omkring ryge- og alkohol politikken på centeret.
 • At du overholder de aftaler, du har indgået med brugerne og melder afbud til centeret, hvis du er forhindret i at komme.

Materialer

Som frivillig er det ikke din opgave at have materialelager eller lægge ud for materialer til brugerne. Bestilling af materialer sker i samarbejde med Atkærcenteret.
Brugerne betaler selv for de ydelser, de får. Materialer forarbejdet ved aktivering afregnes med personalet når arbejdet tages med hjem.

Brugerne betaler ikke for hjælp fra frivillige og personale.

Vi byder dig velkommen som frivillig og ser frem til et godt samarbejde.

Siden er sidst opdateret 19. oktober 2018