Lukkedage

Atkærcenteret holder lukket på følgende dage:

  • 1. maj lukkes kl. 12.00
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag lukket
  • Grundlovsdag 5. juni lukkes kl. 12.00
  • 24. december - 1. januar julelukket (begge dage inkl.)