Høreomsorg

Åben træffetid dagligt hos høreomsorgen

Har du problemer med dit høreapparat, kan du dagligt i centrets åbningstid henvende dig til høreomsorgsassistenterne Birgit Olsen eller Tine Gundersen, som vil prøve at afhjælpe problemet.

Batterier og plastslange til høreapparater kan hentes hele ugen i centerets åbningstid. Batterier og slanger til høreapparat udleveres gratis.

Hørekonsulenten kommer på centret ca. hver 8 uge, for at hjælpe med teknikken og justeringen af høreapparatet. Ring til Atkærcenteret for at høre nærmere om dato og tidspunkt og book en tid til konsulenten.