Aktivisten

Læs centrets brugerblad der indeholder artikler om hverdagen i centret

Næste nummer udkommer i slutningen af marts

Vi vil meget gerne modtage indlæg på mail - senest den 20. marts 2020

Send dit indlæg til

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg/breve.
Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar for stavefejl/grammatikfejl, og vi ændre ikke ordlyd på indkomne artikler.

Husavisen Aktivisten er en gratis avis for brugere af aktivitetscentret.
Avisen indeholder blandt andet en oversigt over de kommende aktiviteter og små artikler om de aktiviteter, der har fundet sted.

Husavisen Aktivisten kan du hente i

  • Kongehavecentret og Alliancehaven
  • Borgerservice på Gørtlergade
  • Kan læses på Slagelse Bibliotek