Midgård Slagelse

Centret er et aktivitetstilbud til dig, der er pensionist eller på efterløn

Genåbning af Midgård

Kære alle.

En del er nok en gentagelse, men læs det alligevel

Så kom meddelelsen om, at vi må åbne op igen for brug af aktivitetscentrene.

Vel og mærke, hvis åbningen kan udføres under styring af de rammer, som sundhedsmyndighederne har sat i forbindelse med inddæmning af corona 19 epidemien.

Et af de væsentligste tiltag i forbindelse med at forhindre smitte af corona virus, er det personlige ansvar vi alle har for at holde en top hygiejne.

På aktivitetscentrene sørger vi for:

• At den korrekte afstand mellem brugerne overholdes (1 og 2 m).

• At der foretages opmåling af alle lokaler.

• At den korrekte personlige hygiejne overholdes. Opstilling af sprit, sæbevand o. Lign er tilstede.

• At vi som borgere overholder forskrifterne og de råd og den vejledning der er givet.

• At den korrekte og påkrævede rengøring foretages (rengøring af borde og stole, toiletter o. Lign).

• At der føres kontrol med at rengøringen er foretaget som påkrævet.

• At når de udmeldte rammer og krav er iværksat og tilstede, så pålægges det de foreninger eller grupper, der har ønsket at anvende centrene, at de har ansvaret for at forskrifterne overholdes hos deres medlemmer.

Sommerperioden plejer at være meget stille på centrene, det gør at vi kan åbne i faser for aktiviteterne. På den måde kan der fastholdes en optimal sikret kontrolleret åbning for jer borgere.

Der vil normalt ikke være åbent ind til centret med mindre det er efter aftale. Det opfordres dog til, at mødes i haven og tage en snak, vi prøver at gøre det hyggeligt.

Det er alt afgørende, at vi kan planlægge en kontrolleret og forhåbentlig sikker langsom oplukning.

Meget afhænger af, hvor gode vi er hver især til at holde en god hygiejne, og at vi ikke pludselig løber ind i opblussen af corona 19 i vores centre, eller nærmiljø.

Så derfor, jo bedre vi er til at hjælpe hinanden med at overholde vejledninger og krav til vores personlige adfærd og hygiejne, jo hurtigere kommer vi tilbage til en hverdag der ligner det normale.

Ved vores indgange er der opstillet standere med håndsprit og det er et krav, at dette benyttes før adgang til centeret.

Er der spørgsmål, så ring endelig på tlf. 58531622

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Kærlig hilsen Personalet i Midgård

Film om centret

Siden er sidst opdateret 19. august 2020