Frivillig i Midgård

Frivilligpolitik
 • Hvornår er man frivillig?

  Alle brugere er i princippet frivillige hjælpere, idet vi har en forventning om alle yder til fællesskabet. Vi ønsker alligevel at definere ”frivillighedsbegrebet” som værende en aftale med huset i et kontraktlignende forhold.

  Du udfører et stykke arbejde, som ellers er udført af personale. Hvilket betyder, du er dækket af kommunens ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade.

 • Hvad betyder det at være frivillig?

  En frivillig er en bruger, som har aftalt at udføre en opgave i samråd med et personale. Opgaven er af tilbagevendende karakter og forpligtigende.

  Det vil sige, at man står til rådighed på faste tidspunkter, bestemte ugedage/ arrangementer efter aftale. Opgaven kan være af praktisk art eller vejledning

 • Hvad skal du kunne som frivillig?

  Det er lysten som driver værket , derfor ikke noget bestemt.

  Har du lyst til at forestå en aktivitet eller interesse for nogle af husets mange gøremål, det være sig: køkken, have, reception etc.

  Din hjælp er velkommen!

 • Hvad er forventningen til den frivillige?
  • At du er en loyal samarbejdspartner

  • At du er positiv og hjælpsom

  • Tager dig godt af nye brugere

  • Melder afbud

  • Tavshedspligt med personoplysninger

   

  Dybest set er du ambassadør for Midgård og kommunens værdier: 

  • Kærlig

  • Med glæde
    
  • Tydelig 

  • Modig 

  • Kompetence

   

 • Hvad kan du forvente som frivillig?
  • Fællesskab

  • At gøre en forskel

  • Ligeværdighed/respekt

  • Kærlig mobning

  • Selvudvikling

  • Skulderklap 

  Stikordene er fra brugerrådets internatkursus.

 • Den frivilliges tilknytning til huset

  Samarbejdet mellem de frivillige og personale skal hvile på gensidig tillid og klare aftaler. Det gælder også kompetencer som kan variere fra opgave til opgave. Vi lægger vægt på, at der bliver evalueret en gang om året og holde et større gratis arrangement.

 • Eksempler på frivillige
  • Brugerrådet

  • I receptionen

  • Redaktionen "Gnisten"

  • Gårdhave

  • EDB

  • Træværksted

  • Glasværksted

  • Bank

  • Køkken

  • Seniordans

  • Midgård-trioen

  • Foredragsholdere

  • Ud af huset arrangementer
 • Her kan vi bruge flere frivillige
  • Afløsere i receptionen

  • Afløsere i køkkenet

  • Gårdhave

  • EDB-vejledning
Siden er sidst opdateret 16. november 2020