Receptionen

Hvad laver vi?

Receptionen er bemandet af frivillige hjælpere, og arbejdet er inddelt i halvdagsvagter.

Receptionisternes hovedopgaver er telefonpasning, salg af billetter til arrangementer, salg af brugernes produkter og husets vine, samt, men ikke mindst, bindeled mellem brugere, personale og tovholdere.

Vi modtager også tidsbestillinger til fodklinikken, samler pjecer og vejleder brugere, herunder rundvisning i huset, hvis alle andre er optaget.

Vi er ansigtet udadtil, når brugerne møder op i Midgård.