Rådmandscentret Skælskør

Kom og besøg Skælskørs aktivitetscenter for seniorer

Genåbning af Rådmandscentret

Kære alle.

Så kom meddelelsen om, at vi må åbne op igen for brug af aktivitetscentrene.

Vel og mærke, hvis åbningen kan udføres under styring af de rammer, som sundhedsmyndighederne har sat i forbindelse med inddæmning af corona 19 epidemien.

Et af de væsentligste tiltag i forbindelse med at forhindre smitte af corona virus, er det personlige ansvar vi alle har for at holde en top hygiejne.

På aktivitetscentrene sørger vi for:

• At den korrekte afstand mellem brugerne overholdes (1 og 2 m).

• At der foretages opmåling af alle lokaler.

• At den korrekte personlige hygiejne overholdes. Opstilling af sprit, sæbevand o. Lign er tilstede.

• At vi som borgere overholder forskrifterne og de råd og den vejledning der er givet.

• At den korrekte og påkrævede rengøring foretages (rengøring af borde og stole, toiletter o. Lign).

• At der føres kontrol med at rengøringen er foretaget som påkrævet.

• At når de udmeldte rammer og krav er iværksat og tilstede, så pålægges det de foreninger eller grupper, der har ønsket at anvende centrene, at de har ansvaret for at forskrifterne overholdes hos deres medlemmer.

Sommerperioden plejer at være meget stille på centrene, det gør at vi kan åbne i faser for aktiviteterne. På den måde kan der fastholdes en optimal sikret kontrolleret åbning for jer borgere.

Det er alt afgørende, at vi kan planlægge en kontrolleret og forhåbentlig sikker langsom oplukning.

Meget afhænger af, hvor gode vi er hver især til at holde en god hygiejne, og at vi ikke pludselig løber ind i opblussen af corona 19 i vores centre, eller nærmiljø.

Så derfor, jo bedre vi er til at hjælpe hinanden med at overholde vejledninger og krav til vores personlige adfærd og hygiejne, jo hurtigere kommer vi tilbage til en hverdag der ligner det normale.

Ved vores indgange er der opstillet standere med håndsprit og det er et krav, at dette benyttes før adgang til centeret.

Er der spørgsmål, så ring endelig på tlf. 58194686

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Kærlig hilsen Personalet på Rådmandscentret

Reduceret åbningstider.

Mandag til fredag 8-14 til og med uge 32.

Spisning

Foreløbig er det vores cafe der er åbnet op indendørs. Har du lyst til at spise dages ret, skal du ringe og bestille tid på. Tlf. 58194686

Øvrige aktiviteter i huset

Øvrige aktiviteter i huset er IKKE åbne

...ej heller motionsrummet!

Vi kører fortsat vores udendørsaktiviteter, men går samtidig ind i feriesæsonen så programmet ser ud som følger:

  • Gymnastik mandag/tirsdag starter igen fra den 20.7.20
  • Sang torsdag starter op igen den 16.7.20
  • Udemotion mandag/torsdag kører nu - holder ferie i uge 30,31,32

På aktivitetscentret Rådmandscentret bliver du mødt med et smil og en hilsen af de mange frivillige, der hver dag er i huset og som har ansvaret for mange er vores forskellige aktiviteter.

Her er plads til alle, både de aktive og de mindre aktive på en social og hyggelig måde.

 

Siden er sidst opdateret 24. juni 2020