Frivillig

på Rådmandscentret

Centret har en gruppe af frivillige, som i samarbejde med tovholdere og personale indgår i husets mange forskellige aktiviteter.

Af aktiviteter kan nævnes:

Receptionen, EDB-værksted, husavis, banko, kiosk, lille butik, hjælp i cafeen, motion m.m. 

Når du er/bliver frivillig i Rådmandscentret, bliver du en del af gruppen. 

Vi arbejder ud fra følgende principper:
 • Vi er repræsentanter for centret
 • Vi er loyale overfor "kollegaer" og centret
 • Vi er imødekommen overfor brugerne af centret
 • Vi er tålmodige
 • Vi er positive
 • Vi er engagerede
 • Vi har et netværk
 • Vi respektere hinanden
 • Vi har det sjovt 

Har du lyst til at være en del af fællesskabet, er du meget velkommen til at kontakte os på 58 19 46 86 og lave en aftale.

Husk, der er altid brug for en frivillig.

Frivillig- og Tovholder
 • Formål
  • Aktivitetscenter for efterlønsmodtagere og pensionister i Slagelse Kommune

  • At give brugerne mulighed for medindflydelse

  • At motivere brugerne til at udnytte egne ressourcer

  • At dække brugernes ønsker og behov for aktiviteter

  • At stå til rådighed i løbet af ugen

  • Hvor brugere får faciliteter stillet til rådighed indenfor givne økonomiske rammer

  • Hvor personalets opgaver er igangsættende, støttende og motiverende for centrets brugere

  • Hvor faciliteterne er til rådighed for foreninger og klubber aften, weekend og helligdage.
 • Frivillig- og Tovholder på Rådmandscentret

  Vil du være Frivillig på Rådmandscentret, så stil dig selv følgende spørgsmål, og svar ærligt inden du bestemmer dig:

  • Har jeg forståelse for, at Rådmandscentret er et tilbud til mange forskellige mennesker med mange forskellige behov og ønsker? Har jeg i den forbindelse lyst til at hjælpe brugerne?

  • Har jeg lyst til at organisere?

  • Vil jeg afsætte den tid der kræves for at organisere og for at gennemføre opgaven?

  • Har jeg en klar fornemmelse af, hvad jeg sætter i gang, og hvad jeg selv skal lave?

  • Har jeg en klar fornemmelse af, hvad der kan forlanges af en frivillig hjælper?

  • Har jeg lyst til at indgå i et tæt samarbejde med andre frivillige, brugere og personale?

   Kan du svare positivt på de fleste spørgsmål, så er du lige den rette som frivillig på Rådmandscentret. Som frivillig på Rådmandscentret kan du have din egen aktivitet, som du har ansvaret for. Du kan også være frivillig på en aktivitet, hvor der er flere frivillige. Der vil det være en Tovholder, der har det overordnede ansvar, f.eks. i vores café, kiosk, reception, butik, banko og digital behandling.
 • Formål for frivillige og tovholdere

  Formål for frivillige:

  • At være ramme for aktivitet og trivsel for brugere i Skælskør og omegn

  • At aktivitetstilbuddene øger brugernes mulighed for at klare sig selv

  • At støtte og udvikle kontakter mellem grupper og enkelt personer, som benytter centeret

  • At fremme socialt samvær, så livskvaliteten øges

  • At hjælpe brugerne med teknik og motivation, så brugerne opnår færdigheder til selvstændigt at kunne arbejde videre på deres aktivitet.
 • Forventninger til frivillige og tovholdere

  Vi forventer, at du som frivillig:

  • Betragter dig som en del af vores fælles ansigt udadtil

  • Er åben for nye ideer og arbejdsgange

  • Er loyal og respekterer beslutninger taget i forhold til husets samlede drift

  • Altid behandler andre med værdighed og respekt

  • Går til personalet eller din Tovholder, hvis du oplever problemer.
 • Tovholder sammensætning

  Tovholdergruppen består af max. 12-14 frivillige.

  Tovholdernes rolle:

  • Varetage aktivitetsområderne på Rådmandscentret

  • Skal i samarbejde med ledelsen medvirke til, at centret udnyttes bedst muligt

  • Informere øvrige frivillige om hvad der rører sig i huset

  • Ansvarlige for Tovholdernes budget. Frivillige kan søge midler i forbindelse med målrettede aktiviteter

  • Tovholderne kan nedsætte arbejdsgrupper

  • Tovholder og ledelse afholder ca. 10 møder pr. år

  • Tovholderne konstituerer sig med mødeleder, kasserer og sekretær

  • Dagsorden udsendes 7 dage før møderne og der tages referat af møderne. Regnskabsåret er kalenderåret.

   Dagsordnen indeholder som minimum:
   • Godkendelse af referat fra forrige møde

   • Regnskab

   • Ønskesedler

   • Nyt fra Tovholdere og ledelse

   • Evt.

  Tovholdergruppen består af:

  6 personer der er frivillige og har ansvaret for en eller flere aktiviteter, hvor de alene står for aktiviteten.
  Alle der er frivillige på en aktivitet har mulighed for at blive Tovholder, når der er en ledig plads i Tovholdergruppen.

  Tovholderrollen følger personen og ikke nødvendigvis aktiviteten. (Det vil sige, hvis tovholderen trækker sig fra aktiviteten som frivillig, er det ikke nødvendigvis afløseren, der overtager tovholderpladsen).

  Når der er en ledig plads kan alle frivillige, der selv står for en aktivitet, ansøge om at blive Tovholder.

  Øvrige 6-8 pladser i Tovholdergruppen, er frivillige der har ansvaret for en større aktivitetsgruppe af andre frivillige, f.eks. café, kiosk, reception, butik, banko og digital behandling.
  Aktivitetsgrupperne vælger 1 person til at være Tovholder blandt de frivillige i de enkelte grupper.
  Det er Tovholderens ansvar i samarbejde med de øvrige frivillige at varetage aktiviteten og få den til at fungere i forhold til arbejdsplaner, arbejdstider og andre opgaver, der ligger ind under den enkelte aktivitetsgruppe.

  Er der i en periode ingen der ønsker at være Tovholder for en aktivitetsgruppe, forsætter gruppen videre med de frivillige, og det vil være personalet, der fungerer som kontaktperson.

  En Tovholder forbliver Tovholder, så længe man selv ønsker det.

 • Årsmøde for tovholdere

  Tovholderne afholder et årsmøde for alle brugere i februar. Dagsordenen skal mindst indeholde:

  1. Velkomst

  2. Driftsregnskab fra Tovholderne

  3. Indlæg fra alle Tovholdere

  4. Indlæg fra ledelsen

  5. Indlæg og spørgsmål fra salen

  6. Eventuelt