Teglværksparken Korsør

Et aktivitetstilbud til dig, der er pensionist eller på efterløn

BEGRÆNSET ÅBNING FRA mandag den 7. september

Der åbnes kun for borgere, som har et ærinde i centret.
Cafe er ikke åbent, kun for de beboere i Teglværksparken, som har tilmeldt sig spisning. Det er påkrævet, at man skal have mundbind på i caféområdet. Det tages på ved indgang til caféen og må tages af, når man sidder ned igen. Når du forlader din plads skal du tage mundbind på igen.

Retningslinjer vedr. brug af lokaler/besøg i
Aktivitetscenter Teglværksparken

 

Hovedformålet med denne skrivelse er at fremsætte nogle nemme retningslinjer for, hvordan og hvorledes du/I som brugere/besøgende i Teglværksparken kan tage aktivt del i genåbningen, og hvordan du fortsat skal holde afstand for, at vi samme kan passe godt på hinanden

 

Følgende retningslinjer gælder lige nu:

 

 • Du skal være symptomfri når du går ind – bliv hjemme, hvis du er i tvivl om du er syg
 • Det er kun borgere som har et ærinde i Teglværksparken, der lige nu kan benytte centret
 • Begge indgange kan benyttes, men du skal altid vaske hænder på toilettet inden du går ind.
 • Håndsprit dispenser vil være flere steder i centret – brug dem
 • Afstandskravet er 1 meter – dog 2 meter ved fysisk aktivitet og sang – dette skal overholdes
 • På gangene opfordrer vi til, at du holder til højre
 • Alle lokaler er udstyret med oplysninger om max. deltagerantal – dette tal skal overholdes
 • Når lokalerne forlades skal benyttede borde og stole aftørres med vand og sæbe som står i lokalet – i lokalet finder du et skema, hvor det noteres, at man har rengjort (tidspunkt og navn)
 • Omklædnings- og badefaciliteter kan ikke benyttes
 • Cafe er kun åbent for de beboere som har tilmeldt sig spisning (foreninger mv. kan bestille kaffe i kander efter aftale med køkkenet på tlf.nr. 58306605) - du skal have mundbind på, når du går ind i caféen
 • Der kan være særlige regler gældende for aktiviteter som billard, kortspil, sang – det er foreningens/brugernes pligt at overholde disse særlige regler.
 • Særlige regler gældende for motionsrummet – kontakt fysioterapeut Anja Keinicke på tlf. 40 17 57 15

 

Vi opfordrer kraftigt til, at alle retningslinjer overholdes,
så alle kan færdes trygt og sikkert.

Personalet i Teglværksparken kan,
hvis retningslinjerne ikke overholdes stoppe aktiviteten.

 

 

 På aktivitetscentrene sørger vi for:

 • At den korrekte afstand mellem brugerne overholdes (1 og 2 m).
 • At der foretages opmåling af alle lokaler.
 • At den korrekte personlige hygiejne overholdes. Opstilling af sprit, sæbevand o. Lign er tilstede.
 • At vi som borgere overholder forskrifterne og de råd og den vejledning der er givet.
 • At den korrekte og påkrævede rengøring foretages (rengøring af borde og stole, toiletter o. Lign).
 • At der føres kontrol med at rengøringen er foretaget som påkrævet.
 • At når de udmeldte rammer og krav er iværksat og tilstede, så pålægges det de foreninger eller grupper, der har ønsket at anvende centrene, at de har ansvaret for at forskrifterne overholdes hos deres medlemmer.

 

  

Aktivitetscenter Teglværksparken er et fælles mødested for borgere, foreninger, frivillige og netværksgrupper.

Her kan man mødes i gode og dejlige rammer, med mulighed for at benytte lokaler og cafeen.

En mulighed for at skabe bekendtskaber, venskaber og netværk imellem etablerede borgere i byen og nye som kommer til. Et samlingssted for byens seniorer.

Aktiviteterne er for alle seniorer, der vil opleve et fællesskab med andre.
Mange har forskellige interesser og derfor er mulighederne mange.
Bordtennis, krolf, knipling, linedans, lungekor, kortspil er bare et lille udpluk at alt de som forgår igennem alle ugens dage.

Udover er der mulighed for at deltage i festlige- og underholdende arrangementer, udflugter og foredrag

Det er gratis at komme i centret, men der kan være en egenbetaling forbundet med nogle af tilbuddene i centret.

 

Film om centret 

Siden er sidst opdateret 24. september 2020