Frivillig i Teglværksparken

En del af fællesskabet

Frivillige er en stor del af Aktivitetscenter Teglværksparken, der er ca. 70 tilknyttet centret. Driften af centret er et samarbejde imellem frivillige og fast personale.

De frivilliges indsats er væsentlig og hel uundværlig på Aktivitetscentrene. Mange aktiviteter ville aldrig kunne eksistere uden deres engagement. I denne folder vil vi prøve, at give svar på nogle af de spørgsmål, man som frivillig kan have.

Som frivillig er det lysten og engagementet der driver en. Det er derfor meget vigtigt, at man bliver set, hørt og rost for den indsats der ydes. Ledelse og personale skal altid være hjælpsomme og samarbejdsvillige, det kan være til praktisk hjælp, køb af materialer, kopiering eller bare en snak om løst og fast.

Den største opgave vi sammen har er, at de brugere og foreninger der besøger/benytter centret, har en god oplevelse. En oplevelse, som vi sammen kan være stolte af.

Informationen omkring det frivillige arbejde i aktivitetscenter Teglværksparken er udarbejdet i samarbejde med Centerrådet.

Frivillig i Aktivitetscenter Teglværksparken
 • En del af fællesskabet

  Frivillige er en stor del af Aktivitetscenter Teglværksparken, der er ca. 70 tilknyttet centret. Driften af centret er et samarbejde imellem frivillige og fast personale.

  De frivilliges indsats er væsentlig og hel uundværlig på Aktivitetscentrene. Mange aktiviteter ville aldrig kunne eksistere uden deres engagement. I denne folder vil vi prøve, at give svar på nogle af de spørgsmål, man som frivillig kan have.

  Som frivillig er det lysten og engagementet der driver en. Det er derfor meget vigtigt, at man bliver set, hørt og rost for den indsats der ydes. Ledelse og personale skal altid være hjælpsomme og samarbejdsvillige, det kan være til praktisk hjælp, køb af materialer, kopiering eller bare en snak om løst og fast.

  Den største opgave vi sammen har er, at de brugere og foreninger der besøger/benytter centret, har en god oplevelse. En oplevelse, som vi sammen kan være stolte af.

  Informationen omkring det frivillige arbejde i aktivitetscenter Teglværksparken er udarbejdet i samarbejde med Centerrådet.

 • Hvorfor blive frivillig?

  Der kan være mange forskellige grunde til at gå i gang med et frivilligt arbejde. 

  Frivillige i Teglværksparken oplever at de: 

  • Får et større netværk

  • Hjælper og glæder andre

  • Hjælper til selvhjælp
 • Hvilken opgave passer til mig?

  I aktivitetscentret findes der mange forskellige opgaver, som du
  kan blive en del af. Du er også velkommen til, at bibringe med
  egne ideer.
  Tag en snak med en frivillig fra Centerrådet eller en fra personalet.
  Vi vil sammen med dig prøve, at finde den rette opgave.
  Her er eksempler på opgaver i centret:

  • Søndagsvært/værtinde inkl. køkkenopgaver

  • Banko og lotteri

  • Lørdagsvært/værtinde inkl. køkkenopgaver

  • Reception

  • Igangsætte og afvikle aktiviteter

  • Følge/hente brugere

  • Passe Centershop - brugernes egen butik

  • Praktisk medhjælper

  • Hjælper til arrangementer

  • Hjælper til udflugter og ture

  • Medhjælper i værksted

  • Medhjælper i høker

  • Centernyt, opslag mv.

  • Ad hoc opgaver
 • Vi glæder os til at byde dig velkommen

  Du vil altid blive taget godt imod. Vi vil være imødekommende, hjælpsomme og åbne over for spørgsmål og nye ideer. Du vil modtage en velkomstmappe som indeholder:

  • Velkomstbrev: Dette skal sikre os, at du som frivillig er oplyst om forventninger, belønning, tavshedspligt, forsikring og kørselsgodtgørelse.

  • Navn og tlf.nr. på din kontaktperson: Denne person kan du altid tage kontakt til, hvis der er spørgsmål eller andet som du ønsker en snak om.

  • Navneskilt: Du vil få udleveret et navneskilt, som du kan tage på, når du er frivillig i huset.

  Du vil altid blive ”klædt på” til din frivillige opgave. Skal du f.eks. være frivillig i køkkenet vil der være:

  • Introdag med personalet i køkkenet

  • Oplysninger om hygiejniske procedurer

  • Føl i starten

  Skal du være frivillig som deltager på udflugter vil du modtage et program for dagen samt oplysninger om det frivillige arbejde som skal udføres

 • Gennemgang af bygningen

  Du vil altid få en rundvisning i centret af din kontaktperson. Det er dog vigtigt, at du også får en introduktion til nødudgange, brandudstyr og hjertestarter. 

  Denne introduktion gives af serviceleder Henrik Keller.

 • Frivillig indsats

  Frivilliges indsats er ulønnet, men styrkes gennem andre former for anerkendelse: 

  Mulighed for at deltage i uddannelse/kurser

  • 1 samlet temadag årligt for alle frivillige
  • Førstehjælpskursus med hjertestarter
  • Andre kurser som kan være relevante, at frivillige opnår viden om f.eks. demens, fysisk aktivitet eller køkkenhygiejne

  Belønning:

  • Gratis kaffe/the til frivillige der er mødt ind til opgave
  • Gratis mad, når der er køkkenvagt
  • Frivillighedsfest 1 x årligt
  • Julegave
  • Beklædning (forklæde o.lign.) stilles til rådighed v/specielle funktioner og aktiviteter

  Kørselsgodtgørelse:

  • Hvis du bliver indkaldt til eksterne møder eller kurser fra centret, kan du i aftalte tilfælde med daglig leder få kørselsgodtgørelse - taksten er 2 kr. pr. km. 

  Som frivillig i Aktivitetscenter Teglværksparken må du ikke modtage større gaver fra brugerne eller de pårørende. 
  Det er i orden at modtage en blomst, chokolade eller vin. 

  Hvis du er i tvivl så spørg personalet. 

  Festsalen kan lejes, når du er frivillig - prisen er 300 kr. pr. dag. 

   

   

 • Hvem er Centerrådet og hvad er deres rolle?

  Centerrådet er frivillige der vælges eller genvælges på Årsmødet i januar måned. Alle brugere der kommer i centeret (pensionister og efterlønsmodtagere) kan opstille til valg. 

  Centerrådets opgaver medvirker til, at løse opgaverne omkring arbejdsgange, planlægger ture, banko, lotteri m.m.

  Forventninger til Centerrådet:

  • Centerrådets økonomi bliver brugt i interesse for brugerne af huset
  • Aktiv medspiller i huset
  • Tavshedspligt jf. punktet Tavshedspligt
  • Loyal overfor centret
  • Deltagelse i 2 x årlige temadage

  Møder som det forventes at Centerrådet deltager i:

  • Centerrådsmøde
  • Koordinationsmøder
  • Husmøde

  Du er altid velkommen til at høre nærmere om Centerrådet. I centernyt kan du på side to se hvem er der valgt. 

 • Tavshedspligt

  Tillidsforholdet mellem den frivillige og borgerne er vigtigt, derfor må den frivillige ikke videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til, til en tredje part. 

  Det er vigtigt at huske, at vi er et lokalsamfund, hvor mange kender hinanden.

  Tavshedspligt omfatter oplysninger om personlige, økonomiske, helbredsmæssige og sociale forhold. 

  Du må gerne fortælle om dagens oplevelser, og hvilke aktiviteter du har sammen med borgerne og andre frivillige, men viden om borgernes personlige forhold skal du holde for dig selv. Tavshedspligten gælder også, hvis du ophører med at være frivillig.

 • APV Frivillige

  APV (arbejdspladsvurdering) - gennemføres hvert tredje år på det frivillige område - igen i starten af 2019. 

  Arbejdspladsvurderingen er en spørgeskema undersøgelse, alle frivillige tilbydes at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet modtages og besvares digitalt (på PC). APV skal sikre, at alle på en arbejdsplads kan udføre deres opgaver sikkert og forsvarligt, har de nødvendige hjælpemidler og får den nødvendige introduktion til opgaverne. 

  Det er også vigtigt, at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er i orden og alle føler sig orienteret og tilpas, i forbindelse med det frivillige arbejde. 

 • Fortæl den gode historie

  Har du en god oplevelse, så del den med andre. Fortæl hvorfor du er frivillig f.eks. til Centernyt. Gode historier kan være med til at rekruttere nye frivillige og dem har vi brug for. 

  To gode historier

  Bent 

  Jeg hedder Bent og underviser andre pensionister i foto og billedbehandling. Jeg blev frivillig i 2010. 

  At være frivillig i Teglværksparken har givet mig en glæde ved, at kunne hjælpe og glæde andre mennesker. At være frivillig i Teglværksparken er også samværet med andre, og et rart samarbejde med de ansatte. At blive frivillig var en god beslutning jeg tog i sin tid, og jeg har aldrig fortrudt. 

  Bent Nielsen. 

  Birthe 

  Jeg hedder Birthe og blev frivillig i 2010. Som frivillig er jeg valgt til Centerrådet, hvor jeg er næstformand, sidder i Træfpunktet om torsdagen, hjælper på ture, sælger lotteri, afløser i cafeen hver anden måned, sidder i beboer/brugerrådet samt andre forfaldende opgaver. 

  Teglværksparken er et dejligt center med mange søde mennesker. Det er dejligt, man kan mærke man gør en forskel. Det at være sammen med brugerne, de ansatte og de andre frivillige er inspirerende. 

  Jeg har ikke fortrudt min beslutning i 2010. 

  Birthe Jacobsen

Siden er sidst opdateret 16. november 2020